Etholiadau 2017

EITHOLIADAU EICH CYNGOR TREF/CYMUNED

DYDD IAU 4 MAI 2017

Eisiau gwybod mwy am sefyll fel cynghorydd cymuned neu dref? Cliciwch ar y dolenni canlynol am wybodaeth bellach.
www.wlga.gov.uk/bod-yn-gynghorydd-2017
gov.wales/topics/localgovernment/diversity-in-democracy/videos/?skip=1&lang=cy

Y dyddiad cau ar gyfer papurau enwebu ymgeiswyr yw 4pm ar ddydd Mawrth 4 Ebrill 2017. Mae rhagor o wybodaeth ar y weithdrefn ac amserlenni ar gael i lawrlwytho yma.

Download
Letter Electoral Services CCC
Local Government Elections Leaflet

Os hoffech chi i sefyll fel ymgeisydd ar gyfer Cyngor Gwledig Llanelli, cysylltwch â'r swyddog etholiad gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar 01267 228609