Sustain Wales Member

Current vacancies - 28/09/2016


CYNGOR GWLEDIG LLANELLI
Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swyddi canlynol. Bydd yr ymgeiswyr
llwyddiannus yn gweithio o fewn tm brwdfrydig yn yr
Adrannau Hyfforddi a Gweinyddu:

1. ASESYDD GRADDFA 5 (scp 22-25): 20,456-22,434

Bydd yr Asesydd yn darparu a asesu rhaglenni Dysgu yn y Gweithle i ystod eang o ddysgwyr syn 16+. Mae sgiliau llythrennedd a rhifedd o safon uchel, profiad a/neu gymwysterau syn berthnasol i ddarparu rhaglenni dysgu ynghyd sgiliau personol da yn hanfodol.

2. YMGYNGHORYDD HYFFORDDI GRADDFA 4 (scp 18-21): 17,891 19,939

Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi helpu i ddarparu rhaglenni dysgu yn y gwaith. Bydd y dyletswyddau'n cynnwys datblygu cynlluniau dysgu, adolygu cynnydd dysgwyr ac yn ymgysylltu chyflogwyr.

3. GWEITHREDWR LLED-SGILIEDIG GRADDFA 3 (scp 15): 16,772

Bydd y Gweithredwr Lled-Sgiliedig yn cyflawni ystod eang o ddyletswyddau llaw gan gynnwys gwasanaeth cynnal ar gyfer eiddo, meysydd hamdden ac ardaloedd chwaraer Cyngor.
____________________________________

Mae trwyddedau gyrru llawn dilys y DU yn ofynnol ar gyfer y ddwy swydd. Bydd Gwahardd a Gwasanaethau Datgelu gwirio yn ofynnol ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus swyddau 1 ac 2. Byddair gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.

Mae ffurflenni cais ar gael trwy ffonior 01554 774103 neu or cyfeiriad isod. Rhaid dychwelyd y ffurflenni cais erbyn 12 Hydref 2016.

LLANELLI RURAL COUNCIL
Applications are invited for the following posts. The successful
candidates will work within enthusiastic teams in the
Training and Administration Departments:

1. ASSESSOR SCALE 5 (scp 22-25): 20,456-22,434

The Assessor will deliver and assess flexible and positive work based learning programmes to a wide range of learners aged 16+. High levels of literacy and numeracy skills, experience and/or qualifications relating to the delivery of learning programmes together with good personal skills are essential.

2. TRAINING ADVISOR SCALE 4 (scp 18-21): 17,891-19,939

The Training Advisor will assist in the provision of work based learning programmes. Duties will include developing learning plans, reviewing learner progress and engaging with employers.

3. SEMI-SKILLED OPERATIVE SCALE 3 (scp 15): 16,772

The Semi-Skilled Operative will carry out a wide range of manual duties including a support service for all the Councils property, recreation grounds and play areas.
_______________________________

Full valid UK driving licences are required for all posts. Disclosure and Barring Services checks will be requested for the successful applicants of posts 1 and 2. The ability to speak Welsh is desirable.

Applications are available by contacting 01554 774103 or from the address below. Application forms must be returned by 12 October, 2016.


CYNGOR GWLEDIG LLANELLI RURAL COUNCIL
ADEILADAU VAUXHALL BUILDINGS
VAUXHALL
LLANELLI SA15 3BD
27.9.2016
<< Back to Headlines


Archived news headlines are listed below

06/03/2017: Media Release - Felinfoel Play Area Consultation - 13 March, 2017

04/03/2017: Media Release - Felinfoel All Set for New Play Area

21/02/2017: Media Release- Council Tax Stays The Same!

18/01/2017: ESW Tutor vacancy

04/01/2017: Media Release - Pontyates Play Area Consultation 16 January, 2017

03/11/2016: Media Release - New Childrens Play Area now open in Pwll

28/09/2016: Current vacancies

22/09/2016: Pontyates play area

22/09/2016: Felinfoel play area

04/06/2016: New Volunteers Required for Pontenri Hall

25/05/2016: Audit of Accounts - Year Ended 31 March, 2016

27/04/2016: Media Release - Pwll Play Area Consultation - 9 May, 2016

23/03/2016: Media Release - Llanelli Rural Council Time Credits - Upcoming Events

25/01/2016: Media Release - Time Credits

20/11/2015: Media Release - Luncheon Clubs

05/11/2015: Media Release - Swiss Valley Play Area

19/10/2015: Media Release - Grass Roots Grant Support

30/09/2015: Councillors' Allowances 2014/15

18/08/2015: Swiss Valley Play Area - Media Release

14/07/2015: Swiss Valley Play Area

17/06/2015: Audit of Accounts - Year Ended 31 March, 2015

29/05/2015: Whole Place Plan

22/04/2015: Swiss Valley Play Area Design Agreed

16/03/2015: Swiss Valley Play Area

27/02/2015: Community Consultation Swiss Valley Play Area

25/02/2015: Council Tax Continues to Fall!

18/02/2015: Make Your Views Count

21/11/2014: Five Roads Heritage Society

21/10/2014: Completion Notice - Audit of Accounts 2013/2014

10/03/2014: Tyr Gelli Young at Heart - Community Development Grant

10/03/2014: The Academy of Creative Arts - Community Development Grant

04/03/2014: South Cefnaeau Family Centre - Community Development Grant

07/02/2014: Trallwm Community Hall - Community Development Grant

scenes of llanelli scenes of llanelli