Sustain Wales Member

ESW Tutor vacancy - 18/01/2017

CYNGOR GWLEDIG LLANELLI
TIWTOR SHC
Graddfa 5 (pcs 22-25 (20,456-22,434)
Gwahoddir ceisiadau ar gyfer swydd Tiwtor Sgiliau Hanfodol Cymru (SHC). Bydd gofyn ir ymgeisydd llwyddiannus gyflwyno gweithdai a chefnogi dysgwyr i gwblhau portffolios SHC a chyflwyno sesiynau dysgu positif syn ymgysylltu r dysgwyr, a hynny i ddysgwyr syn 16 oed neun hŷn. Mae lefelau llythrennedd a rhifedd rhagorol, cymhwyster addysgu neu brofiad o hyfforddi, ynghyd sgiliau personol da, yn hanfodol.
Mae angen trwydded yrru ddilys, lawn y Deyrnas Unedig er mwyn ymgymryd r swydd hon. Cyflwynir cais ir Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i wirior ymgeisydd llwyddiannus. Maer gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.
Gellir cael ffurflen gais drwy ffonio 01554 774103 neu or cyfeiriad isod. Rhaid dychwelyd ffurflenni cais erbyn 3 Chwefror, 2017.


LLANELLI RURAL COUNCIL
ESW TUTOR
Scale 5 (scp 22-25 (20,456-22,434)
Applications are invited for the post of Essential Skills Wales (ESW) Tutor. The successful applicant will be required to deliver workshops and support learners in the completion of ESW portfolios and deliver positive and engaging learning sessions to learners aged 16+. Excellent levels of literacy and numeracy, a teaching qualification or experience training together with good personal skills are essential.
A full valid UK driving licence is required for the post. A Disclosure and Barring Services checks will be requested for the successful applicant. The ability to speak Welsh is desirable.
Applications are available by contacting 01554 774103 or from the address below. Application forms must be returned by 3 February, 2017.

CYNGOR GWLEDIG LLANELLI RURAL COUNCIL
ADEILADAU VAUXHALL BUILDINGS
VAUXHALL
LLANELLI SA15 3BD
16.01.17
<< Back to Headlines


Archived news headlines are listed below

06/03/2017: Media Release - Felinfoel Play Area Consultation - 13 March, 2017

04/03/2017: Media Release - Felinfoel All Set for New Play Area

21/02/2017: Media Release- Council Tax Stays The Same!

18/01/2017: ESW Tutor vacancy

04/01/2017: Media Release - Pontyates Play Area Consultation 16 January, 2017

03/11/2016: Media Release - New Childrens Play Area now open in Pwll

28/09/2016: Current vacancies

22/09/2016: Pontyates play area

22/09/2016: Felinfoel play area

04/06/2016: New Volunteers Required for Pontenri Hall

25/05/2016: Audit of Accounts - Year Ended 31 March, 2016

27/04/2016: Media Release - Pwll Play Area Consultation - 9 May, 2016

23/03/2016: Media Release - Llanelli Rural Council Time Credits - Upcoming Events

25/01/2016: Media Release - Time Credits

20/11/2015: Media Release - Luncheon Clubs

05/11/2015: Media Release - Swiss Valley Play Area

19/10/2015: Media Release - Grass Roots Grant Support

30/09/2015: Councillors' Allowances 2014/15

18/08/2015: Swiss Valley Play Area - Media Release

14/07/2015: Swiss Valley Play Area

17/06/2015: Audit of Accounts - Year Ended 31 March, 2015

29/05/2015: Whole Place Plan

22/04/2015: Swiss Valley Play Area Design Agreed

16/03/2015: Swiss Valley Play Area

27/02/2015: Community Consultation Swiss Valley Play Area

25/02/2015: Council Tax Continues to Fall!

18/02/2015: Make Your Views Count

21/11/2014: Five Roads Heritage Society

21/10/2014: Completion Notice - Audit of Accounts 2013/2014

10/03/2014: Tyr Gelli Young at Heart - Community Development Grant

10/03/2014: The Academy of Creative Arts - Community Development Grant

04/03/2014: South Cefnaeau Family Centre - Community Development Grant

07/02/2014: Trallwm Community Hall - Community Development Grant

scenes of llanelli scenes of llanelli