Sustain Wales Member

Completion Notice - Audit of Accounts 2013/2014 - 21/10/2014

CYNGOR GWLEDIG LLANELLI

ARCHWILIAD O GYFRIFON 2013/14


Mae Archwiliad Cyfrifon Cyngor Gwledig Llanelli ar gyfer y flwyddyn 2013/14 wedi ei gwblhau ai ardystio yn unol Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Maer Datganiad o Gyfrifon ar gael iw hardwilio yn y swyddfeydd a nodir isod, gan unrhyw Etholydd Llywodraeth Leol yn ardal Cyngor Gwledig, rhwng yr oriau 10.00 y.b. a 4.00 y.h. o ddydd Llun i ddydd Gwener yn gynwysedig. Gall unrhyw gyfryw Etholydd wneud copi or Datganiadau neu rannau ohonynt.

Rhoddir copiau or Datganiadau i unrhyw Etholydd ar dderbyn tl o 5.00 + TAW am bob copi.

Dyddiedig: 8 Hydref, 2014.

W. Evans
Dirprwy Clerc (Gweinyddiad)
Adeiladau Vauxhall
Vauxhall
Llanelli SA15 3BD
Ffn: 01554 774103
LLANELLI RURAL COUNCIL

AUDIT OF ACCOUNTS 2013/14

The Audit of Accounts for Llanelli Rural Council for the year 2013/14 has been concluded and certified in accordance with the requirements of the Public Audit (Wales) Act 2004 and the Code of Audit Practice of the Auditor General for Wales.

The Statement of Accounts is available at the undermentioned offices for inspection by any Local Government Elector for the area of Llanelli Rural between the hours of 10.00 a.m. and 4.00 p.m. on Monday to Friday inclusive and that any such Elector may make copies of the Statement or extracts therefrom.

Copies of the Statement will be supplied to any such Elector on payment of the sum of 5.00 + VAT for each copy.

Dated: 8 October, 2014.

W. Evans
Deputy Clerk (Administration)
Vauxhall Buildings
Vauxhall
Llanelli SA15 3BD
Tel: 01554 774103
<< Back to Headlines


Archived news headlines are listed below

06/03/2017: Media Release - Felinfoel Play Area Consultation - 13 March, 2017

04/03/2017: Media Release - Felinfoel All Set for New Play Area

21/02/2017: Media Release- Council Tax Stays The Same!

18/01/2017: ESW Tutor vacancy

04/01/2017: Media Release - Pontyates Play Area Consultation 16 January, 2017

03/11/2016: Media Release - New Childrens Play Area now open in Pwll

28/09/2016: Current vacancies

22/09/2016: Pontyates play area

22/09/2016: Felinfoel play area

04/06/2016: New Volunteers Required for Pontenri Hall

25/05/2016: Audit of Accounts - Year Ended 31 March, 2016

27/04/2016: Media Release - Pwll Play Area Consultation - 9 May, 2016

23/03/2016: Media Release - Llanelli Rural Council Time Credits - Upcoming Events

25/01/2016: Media Release - Time Credits

20/11/2015: Media Release - Luncheon Clubs

05/11/2015: Media Release - Swiss Valley Play Area

19/10/2015: Media Release - Grass Roots Grant Support

30/09/2015: Councillors' Allowances 2014/15

18/08/2015: Swiss Valley Play Area - Media Release

14/07/2015: Swiss Valley Play Area

17/06/2015: Audit of Accounts - Year Ended 31 March, 2015

29/05/2015: Whole Place Plan

22/04/2015: Swiss Valley Play Area Design Agreed

16/03/2015: Swiss Valley Play Area

27/02/2015: Community Consultation Swiss Valley Play Area

25/02/2015: Council Tax Continues to Fall!

18/02/2015: Make Your Views Count

21/11/2014: Five Roads Heritage Society

21/10/2014: Completion Notice - Audit of Accounts 2013/2014

10/03/2014: Tyr Gelli Young at Heart - Community Development Grant

10/03/2014: The Academy of Creative Arts - Community Development Grant

04/03/2014: South Cefnaeau Family Centre - Community Development Grant

07/02/2014: Trallwm Community Hall - Community Development Grant

scenes of llanelli scenes of llanelli