Tudalen Polisau

Mae’r adran hon yn cynnwys fframwaith polisi presennol y Cyngor. Mae’n cynnwys gwybodaeth am strategaethau a chynlluniau craidd y Cyngor a gafodd eu cadarnhau a’u mabwysiadu ganddo, boed yn ofynnol trwy statud neu ddim, ynghylch y gwasanaethau y mae’n ceisio eu darparu i’r cyhoedd. Mae’r adran hon hefyd yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol y mae’r Cyngor yn ei chyhoeddi o dro i dro yn unol â’i Gynllun Cyhoeddiadau.

Mae'r holl ddogfennau i gael i llwytho i lawr mewn ffurf PDF Adobe Acrobat (Saesneg yn unig)

Cynlluniau a Pholisďau:

General information:

Consultation responses

scenes of llanelli scenes of llanelli